کی وی ام

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

1 به 4 باکابلKVM PS2

86,000تومان

با استفاده از این دستگاه می توان به صورت همزمان از 2 کیس روشن در حال کار با 1 مانیتور و 1 کیبورد .....

1 به 4 KVM USB

86,000تومان

کی وی ام سوئیچ KVM Switch یک دستگاه سخت افزاری است که به کاربران اجازه می دهد تا با چندین کامپیوت.....

کابل کی وی ام USB

13,000تومان

سوئیچ KVM دستگاهی است که امکان اشتراک دو یا چند دستگاه با یک مانیتور کیبرد و موس را ایجاد می کند......

با استفاده از این دستگاه می توان به صورت همزمان از 2 کیس روشن در حال کار با 1 مانیتور و 1 کیبورد .....